Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman vine în sprijinul cetățenilor care se află într-o situație deosebită, cu eliberarea cărții de identitate în regim de urgență. Pentru detalii   click aici .


INFORMAȚII UTILE


TABEL cu datele de contact ale ofițerilor de stare civilă din județul Teleorman.


INFORMAȚII privind declararea și înregistrarea actelor de naștere și deces pe perioada stării de urgență.


DISPOZITIE - privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării activității personalului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman în regim complementar de telemuncă, în contextul stării de urgență instituite pe teritoriul României.


COMUNICAT DE PRESĂ - activități și măsuri concrete, pe linia de relații cu publicul, în vederea evitării aglomerației la ghișee.


INFORMARE! IMPORTANT!
Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman, aduce la cunoștința cetățenilor că potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, în perioada stării de urgență se menține valabilitatea actelor de identitate eliberate de autoritățile publice competente (cărți de identitate, cărți de identitate provizorii, mențiuni de stabilire a reședinței).

COMUNICAT DE PRESA - măsuri de prevenție COVID-19 și program activitate SPCLEP-uri Teleorman.


VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ ESTE ILEGALĂ FOLOSIREA UNUI ACT DE IDENTITATE DECLARAT PIERDUT SAU FURAT!

       În atenția cetățenilor!

       În considerarea prevederilor art. 23 alin (3) din OUG nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, “Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept”. Citește mai mult

De asemenea, potrivit prevederilor art.24 alin (2) din actul normativ mai sus invocat ”Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar local unde a fost declarat evenimentul”.
Prin urmare, cetățenii care se află în situația mai sus-menționată au obligația de a preda documentul în cauză, întrucât acesta nu mai poate fi folosit, fiind nul de drept. Restrânge textul.


Cererile de transcriere a certificatelor/extraselor/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art.10 și art.11 din Legea nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au avut niciodată domiciliul în România, se depun la structura de stare civilă a Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, Citește mai mult

în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, în intervalul orar 8.30 - 16.00. Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa direct Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor, aflat în sediul Primăriei Municipiului Alexandria, strada Dunării nr.139, prin e-mail la adresa depalexandria@gmail.com sau telefonic la numărul 0247.317.732 interior 130. Restrânge textul.


1. Prin norma instituită la art.14 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, legiuitorul a stabilit că termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către Citește mai mult

șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
    2. Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (de exemplu: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale etc.), va fi îndrumat să se adreseze șefului de serviciu/persoanei desemnate să coordoneze/conducă activitatea serviciului, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia. De asemenea, cetățenii se pot adresa și Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman.

Termenul efectiv de eliberare a cărților de identitate la nivelul fiecărei formațiuni de evidență a persoanelor din cadrul județului este următorul:

* DEP Alexandria: CI - 7 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 2 zile;
* SPCLEP Drăgănești-Vlașca: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
* SPCLEP Gratia: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
* SPCLEP Roșiori de Vede: CI - 15 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 1-2 zile;
* SPCLEP Trivalea-Moșteni: CI - 7 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1 zi;
* SPCLEP Turnu Măgurele: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 2 zile;
* SPCLEP Videle: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 1 zi;
* SPCLEP Zimnicea: CI - 14 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 2 zile;
Restrânge textul.


Începând cu data de 01.02.2017, nu se mai percepe taxa extrajudiciară de timbru (5 lei) pentru cererile de eliberare a actelor de identitate și a cererilor de furnizări de date, conform dispoziției art.VI din Legea numărul 1 din 06.01.2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Deasemenea nu se mai plătește taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 15 lei pentru schimbarea numelui pe cale administrativă.


Informare de interes public pentru cetățeni privind obținerea de la autoritățile străine competente a certificatelor de stare civilă și/sau aplicarea pe acestea a apostilei: Citește mai mult

- Solicitantul se prezintă la Direcția Relații cu Publicul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.31, pentru depunerea certificatului de stare civilă, în original, și a unei solicitări scrise care să cuprindă și datele exacte de contact ale solicitantului;
- Departamentul Consular va transmite documentația primită la misiunea diplomatică sau la oficiul consular competent care va transmite taxele necesare pentru obținerea apostilei sau a supralegalizării de la autoritățile statului emitent;
- Solicitantul va fi contactat pentru a achita la casieria Ministerului Afacerilor Externe suma aferentă obținerii serviciului solicitat și va prezenta la Departamentul Consular chitanța doveditoare a plății, urmând ca misiunea diplomatică sau oficiul consular să obțină aplicarea apostilei sau supralegalizării pe certificatul de stare civilă;
- Certificatele de stare civilă apostilate/legalizate/supralegalizate vor fi returnate solicitanților fie personal, fie prin servicii de corespondență;
- Timpii de răspuns ai autorităților străine competente, conform precizărilor primite de la Departamentul Consular, variază în general de la două la șase luni, la care se adaugă timpii de transmitere, prin curier diplomatic, a certificatului de stare civilă original către și de la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent. În astfel de cazuri se recomandă întocmirea, de către persoana interesată, a unei procuri speciale.
Restrânge textul.