INFORMAȚII UTILE


ANUNȚ IMPORTANT privind tipărirea cărților de identitate pe raza județului Teleorman.


MĂSURI PRIVIND PUNEREA ÎN LEGALITATE A MINORILOR NEÎNREGISTRAȚI
În atenția medicilor de familie, medicilor de obstetrică-ginecologie, asistenților sociali, reprezentaților romilor .


ANUNȚ privind termenele de expirare a actelor de identitate și termenele legale de eliberare a actelor de identitate


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman, aduce la cunoștința cetățenilor că, până la data de 01.03.2021, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în termenul legal de 30 de zile de la data depunerii acestora, conform Citește mai mult

art.15, alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, se va adresa șefului serviciului, sens în care completează o cerere în acest scop. Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului, fapt pentru care la cerere se reține o copie a acestuia pe care solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate. Precizările mai sus-enunțate nu se aplică și în cazul cererilor pentru eliberarea cărților de identitate provizorii, acestea urmând a fi soluționate în termenele stabilite la nivelul fiecărui serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor.
De asemenea, aducem la cunoștința cetățenilor că, potrivit prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 „valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”. Restrânge textul.


INFORMARE - privind declararea și înregistrarea actelor de naștere și deces pe perioada stării de alertă.


Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman aduce la cunoştinţa persoanelor care se află în posesia unui act de identitate expirat şi tinerilor care împlinesc vârsta de 14 ani, că au obligaţia să solicite, cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea Citește mai mult

termenului de valabilitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, eliberarea actului de identitate. Este necesar ca fiecare cetăţean să se identifice printr-un act de identitate. Potrivit art.13 alin (1) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, „ Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.” Acest document se eliberează începând cu vârsta de 14 ani. Astfel, persoanele care se află în una dintre cele două situaţii se pot prezenta la sediul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, din Alexandria, Roşiori de Vede, Turnu Măgurele, Zimnicea, Videle, Drăgăneşti Vlaşca, Gratia, Trivalea-Moșteni, în funcţie de arondarea localităţii, în vederea punerii în legalitate cu act de identitate. Restrânge textul.TABEL cu datele de contact ale ofițerilor de stare civilă din județul Teleorman.


INFORMARE - privind declararea și înregistrarea actelor de naștere și deces pe perioada stării de urgență.

DISPOZITIE - privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării activității personalului Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman în regim complementar de telemuncă, în contextul stării de urgență instituite pe teritoriul României.


COMUNICAT DE PRESĂ - activități și măsuri concrete, pe linia de relații cu publicul, în vederea evitării aglomerației la ghișee.


COMUNICAT DE PRESA - măsuri de prevenție COVID-19 și program activitate SPCLEP-uri Teleorman.


VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ ESTE ILEGALĂ FOLOSIREA UNUI ACT DE IDENTITATE DECLARAT PIERDUT SAU FURAT!
În considerarea prevederilor art. 23 alin (3) din OUG nr. 97/2005, privind evidența, domiciliul și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, “Actele de identitate declarate Citește mai mult

pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept”. De asemenea, potrivit prevederilor art.24 alin (2) din actul normativ mai sus invocat ”Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular trebuie predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar local unde a fost declarat evenimentul”.
Prin urmare, cetățenii care se află în situația mai sus-menționată au obligația de a preda documentul în cauză, întrucât acesta nu mai poate fi folosit, fiind nul de drept. Restrânge textul.


Cererile de transcriere a certificatelor/extraselor/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia Citește mai mult

română în temeiul art.10 și art.11 din Legea nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au avut niciodată domiciliul în România, se depun la structura de stare civilă a Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, în intervalul orar 8.30 - 16.00. Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa direct Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor, aflat în sediul Primăriei Municipiului Alexandria, strada Dunării nr.139, prin e-mail la adresa depalexandria@gmail.com sau telefonic la numărul 0247.317.732 interior 130. Restrânge textul.


1. Prin norma instituită la art.14 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor Citește mai mult

români, republicată, legiuitorul a stabilit că termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
    2. Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (de exemplu: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale etc.), va fi îndrumat să se adreseze șefului de serviciu/persoanei desemnate să coordoneze/conducă activitatea serviciului, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia. De asemenea, cetățenii se pot adresa și Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman.

Termenul efectiv de eliberare a cărților de identitate la nivelul fiecărei formațiuni de evidență a persoanelor din cadrul județului este următorul:

* DEP Alexandria: CI - 7 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 2 zile;
* SPCLEP Drăgănești-Vlașca: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
* SPCLEP Gratia: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
* SPCLEP Roșiori de Vede: CI - 15 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 1-2 zile;
* SPCLEP Trivalea-Moșteni: CI - 7 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1 zi;
* SPCLEP Turnu Măgurele: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 2 zile;
* SPCLEP Videle: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 1 zi;
* SPCLEP Zimnicea: CI - 14 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 2 zile;
Restrânge textul.


Informare de interes public pentru cetățeni privind obținerea de la autoritățile străine competente a certificatelor de stare civilă și/sau aplicarea pe acestea a apostilei: Citește mai mult

- Solicitantul se prezintă la Direcția Relații cu Publicul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.31, pentru depunerea certificatului de stare civilă, în original, și a unei solicitări scrise care să cuprindă și datele exacte de contact ale solicitantului;
- Departamentul Consular va transmite documentația primită la misiunea diplomatică sau la oficiul consular competent care va transmite taxele necesare pentru obținerea apostilei sau a supralegalizării de la autoritățile statului emitent;
- Solicitantul va fi contactat pentru a achita la casieria Ministerului Afacerilor Externe suma aferentă obținerii serviciului solicitat și va prezenta la Departamentul Consular chitanța doveditoare a plății, urmând ca misiunea diplomatică sau oficiul consular să obțină aplicarea apostilei sau supralegalizării pe certificatul de stare civilă;
- Certificatele de stare civilă apostilate/legalizate/supralegalizate vor fi returnate solicitanților fie personal, fie prin servicii de corespondență;
- Timpii de răspuns ai autorităților străine competente, conform precizărilor primite de la Departamentul Consular, variază în general de la două la șase luni, la care se adaugă timpii de transmitere, prin curier diplomatic, a certificatului de stare civilă original către și de la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent. În astfel de cazuri se recomandă întocmirea, de către persoana interesată, a unei procuri speciale.
Restrânge textul.