Principalele atribuţii exercitate de instituţie sunt următoarele:


* coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;

* coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;

* actualizează Registrul național de evidenţă a persoanelor;

* furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;

* utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

* asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegator;

* aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de Direcția pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

* monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

* gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

* ţine evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

* verifică şi avizează/respinge dosarele de rectificare a actelor de stare civilă înaintate de primăriile din judeţ;

* verifică şi avizează/respinge dosarele de transcriere a certificatelor de stare civilă întocmite în străinătate, dosare înaintate de primăriile din judeţ;

* soluţionează dosarele depuse de către cetăţeni la primării în vederea schimbării numelui pe cale administrativă;

* soluţionează dosarele de reconstituire a actelor de stare civilă;

* la cererea instituţiilor prevăzute în Legea 119/1996 privind actele de stare civilă, eliberează extrase de stare civilă;

* primeşte şi înaintează către Direcția pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, în vederea soluţionării, cererile cetăţenilor de obţinere a Adeverinţei de atestare a cetăţeniei şi domiciliului.