Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman a fost înființat, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, prin Hotarârea Consiliului Județean Teleorman nr.59/30.12.2004, ca serviciu public de interes județean cu personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Județean Teleorman și a formațiunii teritoriale de evidență informatizată a persoanei.


Activitatea serviciului se desfășoară în interesul persoanelor fizice și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în aplicarea legii.


Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman este subordonat metodologic Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, iar funcțional și financiar Consiliului Județean Teleorman.


La rândul său, instituției îi sunt subordonate metodologic cele 8 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor, organizate la nivelul județului Teleorman, precum și ofițerii de stare civilă din cadrul tuturor primăriilor din județ.