Eliberarea cărții de identitate


Actul de identitate care se eliberează cetăţeanului român este cartea de identitate.

Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani.

Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţă a titularului (dupa caz) şi a cetăţeniei române.


Termene de valabilitate ale cărţii de identitate:


* 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

* 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

* 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

* permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.


În sensul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, prin act de identitate se înţelege atât cartea de identitate provizorie, cât şi buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.


Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:


* la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;

* dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de "copil găsit" şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere s.a.);

* în cazul schimbării domiciliului sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

* în cazul deteriorării actului de identitate;

* în cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;

* când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

* în cazul anulării ;

* în cazul schimbării sexului;

* în cazul atribuirii unui nou CNP;

* pentru preschimbarea buletinului de identitate.