Eliberarea sau schimbarea actului de identitate


Prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani.

Opțional, de la data realizării condițiilor tehnice, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.

Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţă a titularului (dupa caz) şi a cetăţeniei române.


(1) Cartea de identitate se eliberează:


a) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;

b) cu valabilitate de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani;

c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 25 de ani;

d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 55 de ani.


(2) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează:


a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani;

b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;

c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;

d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.


Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:


a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

b) dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărți electronice de identitate, și prenumele părinţilor;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

f) în cazul deteriorării actului de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

h) când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

i) în cazul schimbării sexului;

j) în cazul anulării;

k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.


Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document.