ORGANIGRAMA

Prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.198/17.12.2021 s-a aprobat organigrama actuală, cu urmatoarea structură:

- 2 birouri (Evidența persoanelor și Stare civilă);

- 5 compartimente (Secretariat, Juridic și Administrativ / SIIEASC / Informatică, Achiziții și Resurse Umane / Financiar-contabilitate / Tehnic);

* Funcții publice de conducere - 3;

* Funcții publice de execuție - 22;

* Personal contractual - 1;


Afișează organigrama ...