ORGANIGRAMA

Prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.141/30.09.2019 s-a aprobat organigrama actuală, cu urmatoarea structură:

- 2 birouri (Evidența persoanelor și Stare civilă);

- 4 compartimente (Secretariat, juridic și administrativ / Informatică și Resurse umane / Financiar-contabilitate / Tehnic);

* Funcții publice de conducere - 3;

* Funcții publice de execuție - 22;

* Personal contractual - 1;


Afișează organigrama ...