Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă


Temei legal:

    art.52, 53, 54 şi 55 din Legea 119/1996 republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare;

    art.121 din H.G.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;


Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face dacă:

    registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse, în totalitate sau în parte;

    actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act;


Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate face dacă:

    întocmirea actului de naştere sau de deces a fost omisă sau refuzată, deşi au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia;

    întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deşi a fost luat consimţământul soţilor de către ofiţerul de stare civilă.


Atât reconstituirea cât şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se face în temeiul dispoziţie primarului unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul de stare civilă, la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor.


Depunerea cererii de reconstituire sau întocmire ulterioară şi a documentelor doveditoare se face de către persoana interesată (inclusiv apatrizii) la:

    S.P.C.L.E.P. sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul de stare civilă;

    S.P.C.L.E.P. sau la primăria locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul în care actul de stare civilă care se cere a fi reconstituit a fost întocmit în străinătate.